KKSF TÜZÜĞÜ ve SİCİL, LİSANS VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ

Değişiklik maddeleri ile yeniden düzenlenen KKSF Tüzüğü ve Sicil, Lisans ve Transfer Yönetmeliği ektedir. Tüm kulüp, dernek ve sporcularımıza duyurulur.