OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21 Eylül 2019, Cumartesi günü aşağıda verilen yer, saat ve gündem ile yapılacağı tekrar hatırlatılırken üye Kulüp ve Derneklerin birer delege ile katılımı saygı ile rica olunur.

Yer: Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (Adres: Raif Denktaş Caddesi, Eziç Yanı Göçmenköy / 7 Lefkoşa)
Tarih: 21 Eylül 2019, Cumartesi
Saat:10.00

GÜNDEM:

1. Açılış ve Başkanlık Divanının oluşumu
2. Saygı duruşu
3. Başkanın konuşması, Faaliyet Raporu Sunumu ve aklanması
4. Mali Raporun sunumu ve aklanması
5. Başkan ve Yönetim Kurulu seçimi
6. Dilek ve Temenniler
7. Kapanış

Tüzük gereği Federasyon Başkanlığına aday olacaklar müracaatlarını Genel Kurul tarihinden en geç yedi gün önce Yazmana/sekreterliğe vermek zorundadırlar. Adaylık Başvurusu Federasyon ilan tahtasına asılır ve Federasyon resmi internet sitesinden yayınlanıp duyurulur.

11 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Federasyon Başkanlığına Mücahit Sazlık aday başvurusunda bulunmuştur.

Yönetim Kurulu üyeliğine aday olacaklar, Genel Kurul tarihinden en geç üç gün önceden başvurularını Yazmana/sekreterliğe verirler.

Yönetim Kurulu adaylığına ise Tolga Öztürk, Şahin Şahmaran, Ayşe Tolgar, Ahmet Aslım, Özgür Şeb, Ahmet Kansal, Rüçhan Giriş, Hüseyin Boyacıgil başvuruda bulunmuştur.

Genel Kurula katılacak Delegelerin, Tüzük gereği reşit olması, Dernek/Kulübün Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi, imzalı ve mühürlü bir belge ile görevlendirilmesi gerekmektedir. Her dernek/Kulüp bir delege görevlendirebilir.

Dileyen sporcu ve veliler de Genel Kurul Toplantısına katılabilir, fakat oy kullanamaz.

E-posta adresi: iletisim@kksf.org
Fax: 2239337
Tel: 2236133