OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

KKSF Olağanüstü Genel Kurulu 26 Şubat 2020, Çarşamba günü saat 18.30'da Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğinde gerçekleştirilecektir.

Tüzük gereğince:

*Federasyon Başkanlığına aday olacaklar müracaatlarını Genel Kurul tarihinden en geç yedi gün önce Yazmana vermek zorundadırlar. Federasyon Başkanı üç yıl için seçilir. Başkanlık için birden fazla aday olması durumunda seçim gizli oy ve açık sayım esaslarına göre yapılır. Federasyon Başkanlığına aday olacakların yirmi bir yaşını bitirmiş olması koşuldur.

*Yönetim Kurulu sekiz asil ve üç yedek üyeden oluşur ve üç yıllık süre için genel kurul tarafından seçilirler. Yönetim Kurulu üyeliğine aday olacaklar, Genel Kurul tarihinden en geç üç gün önceden başvurularını Yazmana verirler. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Yönetim Kurulu asil üyeliği için yeterli aday bulunamaması durumunda aday olanlar doğrudan seçilmiş olurlar. Geriye kalan asil üyelikler otuz gün içerisinde Başkan tarafından atama yoluyla doldurulur.

*Ceza ve Disiplin Kurulu Genel Kurul tarafından seçilen bir başkan ve onun atayacağı iki üyeden oluşur.

*Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından seçilen bir başkan ve iki üyeden oluşur.

Genel Kurul, Federasyon Başkanı/Asbaşkanı ile üye Kulüp/Dernek temsilcilerinden oluşur. Kulüp/Dernek temsilcileri Delege olarak adlandırılır. Delegelerin Lisanslı ve UKD’li olması veya ilgili Dernek/Kulübün Yönetim Kurulu Üyesi veya Satranç Kolu Başkanı veya Sorumlusu olması ve reşit olması koşuldur. Genel Kurula katılacak Delegeler Kulüp/Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve bir belge ile görevlendirilir.