KKSF OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

23 Eylül 2022 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında kulüp/derneklerden gelen talep üzerine yeni başkan ve yönetim kurulu seçilmesi için 5 Ekim 2022 tarihinde Olağanüstü Genel Kurulun toplanmasına karar verilmiştir.

Ayrıca 8-9 Ekim 2022 tarihlerinde yapılacağı duyurulan Liglerin ilk ayağının seçilecek yeni yönetim kurulunun daha rahat hareket edebilmesi için ileriki bir tarihe ertelenmesi uygun görülmüştür.

Olağanüstü Genel Kurul gündem, yer ve saati daha sonra duyurulacaktır.

Tüzük gereği Başkan adayı başvurularının Genel Kurul tarihinden en geç yedi (7) gün önce, Yönetim Kurulu Üye adayı başvurularının Genel Kurul tarihinden en geç üç (3) gün önce Federasyon ofisine iletilmesi gerekmektedir.

Genel Kurulda oy kullanacak delegelerin lisanslı ve UKD’li olması veya ilgili Dernek veya Kulübün Yönetim Kurulu Üyesi veya Satranç Kolu Başkanı veya Sorumlusu olması koşuldur. Genel Kurula katılacak Delegeler Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve bir belge ile görevlendirilir.

E-posta adresi: iletisim@kksf.org
Telefon: 2239337
KKSF Tüzüğü: http://www.kksf.org/sites/kksf.org/files/degisiklik_maddeleriyle_tuzuk_8...