KKSF OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU YARIN TOPLANIYOR

5 Ekim 2022 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul aşağıdaki gündem ile saat 18.30'da Lefkoşa Türk Belediyesi kafeteryasında (en üst kat) toplanacaktır.

Yer: Lefkoşa Türk Belediyesi Kafeteryası
Saat: 18.30
Gündem:
1. Açılış ve Başkanlık Divanının Oluşumu
2. Saygı Duruşu
3. Başkanın Konuşması, Faaliyet Raporunun Sunumu ve Aklanması
4. Mali Raporun Sunumu ve Aklanması
5. Başkan ve Yönetim Kurulu Seçimi
6. Ceza ve Disiplin Kurulu Başkanı ile Denetleme Kurulu Seçimi
7. Dilek ve Temenniler
8. Kapanış

Tüzük gereği yapılan son lige katılmış (2020 KKSF Satranç Ligleri) ve aidatını ödemiş kulüpler Genel Kurulda oy kullanabilecektir.

Genel Kurulda oy kullanacak delegelerin lisanslı ve UKD’li olması veya ilgili Dernek veya Kulübün Yönetim Kurulu Üyesi veya Satranç Kolu Başkanı veya Sorumlusu olması koşuldur. Genel Kurula katılacak Delegeler Dernek Yönetim Kurulu tarafından bir belge ile görevlendirilir. Delegelerin görevlendirme belgelerini ibraz etmesi gereklidir.

Başkan adaylığı için son başvuru tarihi 28 Eylül 2022'de sona ermiş olup tek Başkan adayı Dr. Mert Taşkın'dır.

Yönetim Kurulu Üyesi adaylığı için başvurular 2 Ekim 2022'de dolmuş olup başvuru yapanlar aşağıda verilmiştir.
1. Atilla Deva
2. Barış Ülbar
3. Erhan Demirciler
4. Evrim Kansal
5. Kuntay Vurana
6. Muzaffer Ermemiş
7. Osman Şeker
8. Özkan Bardak
9. Rüştü Yücel

Federasyon ofisimiz yarın Genel Kurul dolayısıyla kapalı olacaktır.